Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ЗАВХАН АЙМАГ  
2 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
3 ТӨВ АЙМАГ  
4 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
5 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
6 БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
7 БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
8 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
9 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
10 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
11 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
12 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ