Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА  
4 БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ  
5 ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
6 ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
7 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
8 ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
9 УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
11 ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
14 СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
15 ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
16 ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
17 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
18 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл