Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
6 БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
7 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
8 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
9 ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
11 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл