Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ  
2 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
3 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
4 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
5 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
6 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
7 ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
8 ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
9 Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба / Туслах түшмэл  
10 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
11 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
12 Нийслэлийн Байгаль орчны газар / Туслах түшмэл  
13 Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
14 Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба / Дэс түшмэл  
15 Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба / Дэс түшмэл  
16 Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
17 Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
18 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар / Дэс түшмэл  
19 Нийслэлийн Архивын газар / Дэс түшмэл  
20 Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар / Дэс түшмэл  
21 Нийслэлийн Соёл урлагийн газар / Дэс түшмэл  
22 Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар / Дэс түшмэл  
23 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар / Дэс түшмэл  
24 Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар / Дэс түшмэл  
25 Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба / Дэс түшмэл  
26 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар / Дэс түшмэл  
27 Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар / Дэс түшмэл  
28 Нийслэлийн Тээврийн газар / Дэс түшмэл  
29 Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар / Дэс түшмэл  
30 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА