Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
2 ОРХОН АЙМАГ  
3 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл