Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Зарын гарчиг  
1 ХЭНТИЙ АЙМАГ  
2 ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
3 ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
4 ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
5 ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
6 ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
7 ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
8 АРХАНГАЙ АЙМАГ  
9 УВС АЙМАГ  
10 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
11 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
12 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
14 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл