Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Нөөцийн мэдээлэл  
1 2018.11.07 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 2018.11.07 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 2018.11.07 / БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААН, СПОРТЫН ЯАМ  
4 2018.11.07 / ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ  
5 2018.11.07 / САНГИЙН ЯАМ  
6 2018.11.07 / ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ  
7 2018.11.07 / ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО  
8 2018.11.07 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
9 2018.11.07 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 2018.11.07 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
11 2018.11.07 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 2018.11.07 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 2018.11.07 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
14 2018.11.07 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
15 2018.11.07 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
16 2018.11.07 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
17 2018.11.07 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
18 2018.11.07 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
19 2018.06.29 / Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газар  
20 2018.06.29 / Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар  
21 2017.07.05 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
22 2017.07.05 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
23 2018.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
24 2018.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
25 2017.07.05 / МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
26 2017.07.05 / ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ  
27 2018.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
28 2018.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
29 2018.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
30 2018.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
31 2018.06.29 / БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ  
32 2018.06.29 / САНГИЙН ЯАМ  
33 2018.07.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
34 2018.07.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
35 2017.05.24 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
36 2017.05.24 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
37 2018.05.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
38 2018.05.30 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
39 2018.05.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
40 2018.05.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
41 2018.05.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
42 2018.05.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
43 2018.05.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
44 2018.05.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
45 2018.04.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
46 2018.04.26 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
47 2018.05.10 / Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба / Туслах түшмэл  
48 2018.05.10 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
49 2018.05.10 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Туслах түшмэл  
50 2018.05.10 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар / Туслах түшмэл  
51 2018.05.10 / Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
52 2018.05.10 / Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба / Дэс түшмэл  
53 2018.05.10 / Багануур дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба / Дэс түшмэл  
54 2018.05.10 / Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
55 2018.05.10 / Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар / Дэс түшмэл  
56 2018.05.10 / Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар / Дэс түшмэл  
57 2018.05.10 / Нийслэлийн Архивын газар / Дэс түшмэл  
58 2018.05.10 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар / Дэс түшмэл  
59 2018.05.10 / Нийслэлийн Соёл урлагийн газар / Дэс түшмэл  
60 2018.05.10 / Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар / Дэс түшмэл  
61 2018.05.10 / Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар / Дэс түшмэл  
62 2018.05.10 / Нийслэлийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газар / Дэс түшмэл  
63 2018.05.10 / Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хурлын ажлын алба / Дэс түшмэл  
64 2018.05.10 / Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар / Дэс түшмэл  
65 2018.05.10 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар / Дэс түшмэл  
66 2018.05.10 / Нийслэлийн Тээврийн газар / Дэс түшмэл  
67 2018.05.10 / Баянгол, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар / Дэс түшмэл  
68 2018.04.26 / ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА  
69 2018.04.12 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
70 2018.04.12 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
71 2018.04.12 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
72 2018.04.12 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
73 2018.04.12 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
74 2018.04.12 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
75 2018.04.12 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
76 2018.04.12 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
77 2018.04.12 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
78 2018.04.12 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
79 2018.04.12 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
80 2018.04.12 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
81 2018.03.16 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
82 2018.04.12 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
83 2018.04.12 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
84 2018.03.01 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
85 2018.03.01 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
86 2018.01.25 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
87 2018.01.25 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
88 2018.01.11 / ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА  
89 2017.12.28 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
90 2017.12.28 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
91 2017.12.28 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
92 2017.12.28 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
93 2017.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
94 2017.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
95 2017.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
96 2017.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
97 2017.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
98 2017.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
99 2017.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
100 2017.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
101 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
102 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
103 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
104 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
105 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
106 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
107 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
108 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
109 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
110 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
111 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
112 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
113 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
114 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
115 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
116 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
117 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
118 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
119 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
120 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
121 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
122 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
123 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
124 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
125 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
126 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
127 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
128 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
129 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
130 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
131 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
132 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
133 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
134 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
135 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
136 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
137 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
138 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
139 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
140 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
141 2017.05.31 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
142 2017.05.31 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
143 2017.05.31 / ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР  
144 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
145 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
146 2017.05.11 / Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
147 2017.05.11 / Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ  
148 2017.05.11 / Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
149 2017.05.11 / Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар  
150 2017.05.11 / Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Тамгын газар  
151 2017.05.11 / Нийслэлийн Тээврийн газар  
152 2017.05.11 / Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар  
153 2017.05.11 / Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
154 2017.05.11 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар  
155 2017.05.11 / Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар  
156 2017.05.11 / Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар  
157 2017.05.11 / Нийслэлийн Хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар  
158 2017.05.11 / Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар  
159 2017.05.11 / Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар  
160 2017.05.11 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  
161 2017.05.11 / Нийслэлийн Газрын алба  
162 2017.05.11 / Нийслэлийн Боловсролын газар  
163 2017.05.11 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
164 2017.05.11 / Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар  
165 2017.05.11 / Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар  
166 2017.05.11 / Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар  
167 2017.05.11 / Нийслэлийн Архивын газар  
168 2017.05.31 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
169 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
170 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
171 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
172 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
173 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
174 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
175 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
176 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
177 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
178 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
179 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
180 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
181 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
182 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
183 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
184 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
185 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
186 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
187 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
188 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
189 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
190 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
191 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
192 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
193 2016.12.28 / ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ  
194 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
195 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
196 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
197 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
198 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
199 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
200 2016.11.17 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
201 2016.11.17 / ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
202 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
203 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл