Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Нөөцийн мэдээлэл  
1 2018.03.01 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
2 2018.03.01 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
3 2018.01.25 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 2018.01.25 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 2018.01.11 / ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖЛЫН АЛБА  
6 2017.12.28 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
7 2017.12.28 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
8 2017.12.28 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
9 2017.12.28 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
10 2017.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
11 2017.12.28 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
12 2017.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
13 2017.12.28 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
14 2017.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
15 2017.12.28 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
16 2017.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
17 2017.12.28 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
18 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
19 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
20 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
21 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
22 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
23 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
24 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
25 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
26 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
27 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
28 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
29 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
30 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
31 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
32 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
33 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
34 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
35 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
36 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
37 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
38 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
39 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
40 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
41 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
42 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
43 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
44 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
45 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
46 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
47 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
48 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
49 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
50 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
51 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
52 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
53 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
54 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
55 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
56 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
57 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
58 2017.05.31 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
59 2017.05.31 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
60 2017.05.31 / ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР  
61 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
62 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
63 2017.05.11 / Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
64 2017.05.11 / Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ  
65 2017.05.11 / Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
66 2017.05.11 / Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар  
67 2017.05.11 / Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Тамгын газар  
68 2017.05.11 / Нийслэлийн Тээврийн газар  
69 2017.05.11 / Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар  
70 2017.05.11 / Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
71 2017.05.11 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар  
72 2017.05.11 / Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар  
73 2017.05.11 / Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар  
74 2017.05.11 / Нийслэлийн Хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар  
75 2017.05.11 / Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар  
76 2017.05.11 / Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар  
77 2017.05.11 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  
78 2017.05.11 / Нийслэлийн Газрын алба  
79 2017.05.11 / Нийслэлийн Боловсролын газар  
80 2017.05.11 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
81 2017.05.11 / Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар  
82 2017.05.11 / Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар  
83 2017.05.11 / Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар  
84 2017.05.11 / Нийслэлийн Архивын газар  
85 2017.05.31 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
86 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
87 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
88 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
89 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
90 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
91 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
92 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
93 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
94 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
95 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
96 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
97 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
98 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
99 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
100 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
101 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
102 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
103 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
104 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
105 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
106 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
107 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
108 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
109 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
110 2016.12.28 / ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ  
111 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
112 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
113 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
114 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
115 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
116 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
117 2016.11.17 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
118 2016.11.17 / ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
119 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
120 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
121 2016.07.01 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
122 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
123 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
124 2016.06.23 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
125 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
126 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
127 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
128 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
129 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
130 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
131 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
132 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
133 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
134 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
135 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
136 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
137 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
138 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
139 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
140 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
141 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
142 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
143 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
144 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
145 2016.05.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
146 2016.05.05 / БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ  
147 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
148 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
149 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
150 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
151 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
152 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
153 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
154 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
155 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
156 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
157 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
158 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
159 2016.03.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл