Ажлын зар Нөөцийн мэдээлэл  
Нөөцийн мэдээлэл  
1 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
2 2017.11.30 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
3 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
4 2017.11.30 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
5 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
6 2017.11.30 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
7 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
8 2017.11.30 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
9 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
10 2017.11.30 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
11 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
12 2017.11.09 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
13 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
14 2017.11.02 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
15 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
16 2017.11.02 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
17 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
18 2017.07.06 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
19 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
20 2017.07.06 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
21 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
22 2017.06.29 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
23 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
24 2017.06.29 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
25 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
26 2017.06.29 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
27 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
28 2017.06.29 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
29 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
30 2017.06.29 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
31 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
32 2017.06.29 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
33 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
34 2017.06.29 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
35 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
36 2017.06.29 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
37 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
38 2017.06.29 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
39 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
40 2017.05.31 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
41 2017.05.31 / ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
42 2017.05.31 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМ  
43 2017.05.31 / ХАРИЛЦАА ХОЛБОО, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР  
44 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
45 2017.05.11 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
46 2017.05.11 / Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар  
47 2017.05.11 / Чингэлтэй дүүргийн ЗДТГ  
48 2017.05.11 / Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар  
49 2017.05.11 / Баянзүрх, Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Тамгын газар  
50 2017.05.11 / Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх Тамгын газар  
51 2017.05.11 / Нийслэлийн Тээврийн газар  
52 2017.05.11 / Нийслэлийн Соёл, урлагийн газар  
53 2017.05.11 / Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар  
54 2017.05.11 / Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар  
55 2017.05.11 / Нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн газар  
56 2017.05.11 / Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар  
57 2017.05.11 / Нийслэлийн Хот байгуулалт, ерөнхий төлөвлөгөөний газар  
58 2017.05.11 / Нийслэлийн Үйлдвэрлэл, инновацийн газар  
59 2017.05.11 / Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар  
60 2017.05.11 / Нийслэлийн Гэр хорооллын дэд бүтцийн газар  
61 2017.05.11 / Нийслэлийн Газрын алба  
62 2017.05.11 / Нийслэлийн Боловсролын газар  
63 2017.05.11 / Нийслэлийн Байгаль орчны газар  
64 2017.05.11 / Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар  
65 2017.05.11 / Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар  
66 2017.05.11 / Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар  
67 2017.05.11 / Нийслэлийн Архивын газар  
68 2017.05.31 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
69 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
70 2017.04.20 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
71 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
72 2017.04.20 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
73 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
74 2017.04.13 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
75 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
76 2017.03.16 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
77 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
78 2017.02.21 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
79 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
80 2017.02.21 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
81 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
82 2017.02.21 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
83 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
84 2017.03.16 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
85 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
86 2017.02.09 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
87 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
88 2017.01.12 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
89 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
90 2016.12.28 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
91 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
92 2017.01.12 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
93 2016.12.28 / ХУУЛЬ ЗҮЙ, ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМ  
94 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
95 2016.12.28 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
96 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
97 2016.12.28 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
98 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
99 2016.11.24 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
100 2016.11.17 / САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО  
101 2016.11.17 / ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР  
102 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
103 2016.11.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
104 2016.07.01 / УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР  
105 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
106 2016.06.23 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
107 2016.06.23 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
108 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
109 2016.06.23 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
110 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
111 2016.06.23 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
112 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
113 2016.06.23 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
114 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
115 2016.06.09 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
116 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Туслах түшмэл  
117 2016.06.09 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
118 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
119 2016.06.09 / ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
120 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
121 2016.06.09 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
122 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
123 2016.06.09 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
124 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
125 2016.05.19 / ЗАВХАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
126 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
127 2016.05.19 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
128 2016.05.19 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
129 2016.05.05 / БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ  
130 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
131 2016.05.05 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
132 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
133 2016.05.05 / СҮХБААТАР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
134 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
135 2016.04.14 / ОРХОН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
136 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
137 2016.04.14 / БАЯНХОНГОР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
138 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
139 2016.04.14 / ТӨВ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
140 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
141 2016.03.24 / ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
142 2016.03.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
143 2016.03.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
144 2016.03.10 / ДУНДГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
145 2016.03.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
146 2016.03.10 / ДОРНОГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
147 2016.03.04 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
148 2016.02.18 / ДОРНОД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
149 2016.02.18 / ДОРНОД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
150 2016.02.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
151 2016.02.18 / АРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
152 2016.02.11 / ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМ  
153 2015.12.24 / УВС АЙМАГ / Дэс түшмэл  
154 2015.12.24 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
155 2015.12.24 / ХЭНТИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
156 2015.12.24 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
157 2015.12.24 / ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
158 2015.12.24 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
159 2015.12.24 / ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
160 2015.12.24 / ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР  
161 2015.12.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Туслах түшмэл  
162 2015.12.10 / ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ / Дэс түшмэл  
163 2015.12.10 / БУЛГАН АЙМАГ / Туслах түшмэл  
164 2015.12.10 / БУЛГАН АЙМАГ / Дэс түшмэл  
165 2015.12.03 / БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
166 2015.12.03 / ХОВД АЙМАГ / Туслах түшмэл  
167 2015.12.03 / ХОВД АЙМАГ / Дэс түшмэл  
168 2015.12.03 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
169 2015.12.03 / ХӨВСГӨЛ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
170 2015.12.03 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Туслах түшмэл  
171 2015.12.03 / СЭЛЭНГЭ АЙМАГ / Дэс түшмэл  
172 2015.12.03 / БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
173 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
174 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
175 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
176 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ, СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ИРГЭНИЙ ХЭРГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШҮҮХИЙН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
177 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
178 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ГАЗАР / Дэс түшмэл  
179 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Дэс түшмэл  
180 2015.12.03 / БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС / Дэс түшмэл  
181 2015.12.03 / НИЙСЛЭЛИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН НОГООН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
182 2015.12.03 / БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Туслах түшмэл  
183 2015.12.03 / СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР / Туслах түшмэл