Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР  
2 ОРХОН АЙМАГ  
3 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
4 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИСС  
5 СЭЛЭНГЭ АЙМАГ  
6 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
7 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ  
8 ТӨВ АЙМАГ