Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 БАЯНХОНГОР АЙМАГ  
2 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
3 ХУУЛЬ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦААНЫ ТӨВ  
4 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ  
5 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
6 ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ  
7 ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ  
8 ӨВӨРХАНГАЙ