Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
2 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
3 ДУНДГОВЬ АЙМАГ