Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 ХОВД АЙМАГ  
2 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
3 СҮХБААТАР АЙМАГ  
4 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
5 ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ  
6 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
7 БУЛГАН  
8 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
9 ДУНДГОВЬ АЙМАГ  
10 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ