Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 БУЛГАН АЙМАГ  
2 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ  
3 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
4 НИЙСЛЭЛ  
5 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ