Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 АРХАНГАЙ АЙМАГ  
2 ОРХОН АЙМАГ  
3 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ  
4 БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ  
5 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
6 ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР  
7 ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО  
8 ДУНДГОВЬ АЙМАГ  
9 ТӨВ АЙМАГ  
10 ЗАВХАН АЙМАГ  
11 ҮНДСЭН ХУУЛИЙН ЦЭЦИЙН ТАМГЫН ГАЗАР  
12 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
13 ХӨВСГӨЛ АЙМАГ  
14 ДУНДГОВЬ АЙМАГ