Нөөцийн зар  
Зарын гарчиг  
1 ХЭНТИЙ АЙМАГ  
2 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ  
3 НИЙСЛЭЛ  
4 ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ  
5 ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН АЖЛЫН АЛБА  
6 ДОРНОГОВЬ АЙМАГ  
7 ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ